• image
  • Picture number 1
  • image
  • image

...with Dantech® our company has now 100% security that all services are valid

History

Vår historik i korthet

 

1976
DL Group a/s, som är en privatägd koncern, startar sin verksamhet. Då bestod huvudsysslan med att leverera stålkonstruktioner och kranar till industrin

 

1992
I samband med att det blev lagkrav på att serva/besiktiga samtliga kranar och andra lyftredskap i Danmark så startade man upp en ny avdelning med fokus på detta

 

2001
För att vidga vår portfölj köpte man då företaget Danloeft a/s som arbetat i ett tio-tal år med lyftredskap. Detta uppköp ledde till Danmarks första one-stop-shop. Man kunde nu både leverera både kranar och andra lyftredskap, samt sköta all service.

 

2006
Första version av systemet Dantech såg ljuset efter samråd med våra kunder och den samlade erfarenhet som fanns i bolaget. Systemet blev genast en framgång hos våra egna servicetekniker, både administrativt och lönsamhetsmässigt. För våra kunder var lovorden stora kring den förenklade hantering och administration som den nya webbportalen erbjöd.

 

2008
Dantech-systemet levererades för första gången till annan aktör på liknande marknad, med samma omedelbara succé

 

2009
Dantech-systemet levererades utanför Danmark för första gången. Nu startade också arbetet med Dantechpartner konceptet

 

2010
Dantech-systemet flyttas till en ny plattform och gjordes mer flexibelt för andra branscher än bara kran/lyft/last. Nu är det anpassat för alla branscher som har ett tidsbestämt fortlöpande underhåll med dokumentationskrav från både myndigheter och krävande kunder. Ett lager uppstartades i Sverige för att klara de allt fler

 

2012
Expansion, för att inte säga, explosion, i Europa. Nytt lager i Tjeckien för att klara leveranserna ute i Europa.
Försäljningen finns nu i 17 europeiska länder

Incorrect or no parameters given