• image
  • Picture number 1
  • image
  • image

...med Dantech® så är vår verksamhet till 100% säkrad att all service blir utförd

Dantech® Pro+

Dantech® Pro+ är en modul i Dantech som erbjuds slutkunder som önskar att utföra fortlöpande underhåll med egen personal, men ändå vill ha tillgång till fördelarnar med Dantech.

 

Dantech pro+ är ett komplement för de kunder som önskar i eventuellt lugnare perioder att utföra enklare serviceuppdrag, med egna medarbetare.

 

De erbjuds E-learning och uppsättning av de certifikat som behövs för att utföra det fortlöpande underhållet.

 

Ofta etableras Dantech pro+ i tätt samarbete med en Dantech servicepartner som utför en del av det fortlöpande underhållet. Kunden utför en del med hjälp av egen personal och tillsammans ser man till att allt det fortlöpande underhållet blir utfört.

 

Det är således möjligt för kunden i samarbete med sin Dantech partner att uppfylla alla krav och samtidigt uppnå smidighet och besparingar.

 

Länkar

Se exempel på certifikat som Dantech pro+ kund:

Servicecertifikat

Stamdata

Serviceöversikt