• image
  • image
  • Picture number 1
  • image

...med Dantech® så är vår verksamhet till 100% säkrad att all service blir utförd

Kunder

Med kunder menar vi slutkunder som kan vara produktionschefer, kvalitetschefer, transportchefer, fastighetsägare, underhållschefer, åkare, offshore industrin med flera, som har lagstadgade krav och/eller produktionskrav att sköta sitt fortlöpande underhåll på ett korrekt sätt.

 

För vilken VD, chef, anställd, egenföretagare med flera, vill riskera sin ich sina medarbetares trygghet?

 

Länkar

Se några exempel på enheter, som vi idag hanterar i Dantech systemet:

”länk till hanterbara enheter”

 

Se exempel på den överblick som Dantech ger dig över dina enheter:

Servicecertifikat

Stamdata

Serviceöversikt

Reservdelsöversikt

Leverantörscertifikat

 

Se skärmdump från vårt Dantech System.  

 

Referenslista

 

Se filmen om vad kunderna tycker om Dantech

  

 Customer ..........